TrainIQA.VN

Đội ngũ chuyên gia tập huần gồm chuyên gia nước ngoài và trong nước có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, thiết kế hệ thống IQA của cơ sở giáo dục đại học, cụ thể (xem chi tiết giới thiệu các chuyên gia kèm theo):

 

   

  

TS FRANK NIEDERMEIER

Giám đốc Dự án ASEAN-QA, Trường Đại học Potsdam, CHLB Đức

Ông Frank Niedermeier nghiên cứu xã hội học, chính trị và lịch sử tại Trường Đại học Oldenburg và Postdam. Kể từ năm 2010, ông nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển chất lượng (ZfQ) của Đại học Postdam, cũng là nơi ông đang là Phó Ban nghiên cứu giáo dục đại học. Ông có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục đai học và quản lý và đảm bảo chất lượng bên trong/bên ngoài. Về lĩnh vực này, ông cũng tham gia vào nhiều dự án và các hoạt động quốc tế tập trung vào khu vực Đông Nam Á, nơi ông làm quản lý dự án ASEAN-QA.

Lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu chính của ông là nghiên cứu giáo dục đại học và người học, đánh giá giảng dạy và học tập, các phương pháp nghiên cứu thực nghiệp, đảm bảo và nâng cao chất lượng trong giáo dục đại học.

   

  

PGS, TS DUU-SHENG ONG

Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách các vấn đề học thuật, Đại học Truyền thông Malaysia, Malaysia

Ông Duu Sheeng Ong là Giáo sư tại Khoa Kỹ sư và là thành viên của Hội đồng Giáo sư tại Đại học Truyền thông, Malaysia. Ông là Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách các vấn đề học thuật. Ông có bằng Tiến sỹ ngành điện tại Đại học Sheffield, Anh Quốc. Ông là thành viên của Viện Vật lý Malaysia, Viện Vật lý Anh Quốc, Hội đồng kỹ sư Anh Quốc. Ông có học bổng nghiên cứu Humboldt và là cựu học viên của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Khóa học quốc tế dành cho trưởng khoa (IDC). Ông là Kiểm định viên cao cấp của Tổ chức kiểm định Malaysia và tham gia công tác đào tạo tại IDC và ASEAN-TrainIQA.

 

TS VÕ SỸ MẠNH

Trưởng Dự án TrainIQAS.VN tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCL, Trường Đại học Ngoại thương

Ông Võ Sỹ Mạnh là Tiến sĩ Luật học, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương - thành viên của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA), tổ chức của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (APQN). Ông là Kiểm định viên từ năm 2014, tham gia nhiều Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo tại Việt Nam. Ông có nhiều năm kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu về IQA và xếp hạng; giảng dạy và hướng dẫn cho học viên nhiều khóa bồi dưỡng cán bộ về công tác đảm bảo chất lượng tại Việt Nam (Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng và ISO; các thành tố và hướng dẫn xây dựng hệ thống IQA; hướng dẫn thu thập thông tin phản hồi…). Ông đã được đào tạo về đảm bảo chất lượng bên trong trong khuôn khổ Dự án ASEAN-QA (TrainIQA), khóa 3 (2016-2018), là thành viên chính của Hiệp hội đảm bảo chất lượng ASEAN (ASEAN Quality Assurance Association).

   

 

 

TS LÊ HUY TÙNG

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Ủy viên Hội đồng KĐCL, Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Ông Lê Huy Tùng là Tiến sĩ Chuyên ngành điều khiển hệ thống và tự động hóa, tại Đại học Quốc Gia Kyungpook, Hàn Quốc. Ông đã có nhiều công trình công bố liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục; đã và đang tham gia giảng dạy về quản lý chất lượng giáo dục. Ông là thành viên điều hành Asia Pacific for Quality Assurance in Higher Education; là đại diện của Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia các hoạt động của AUN-QA. Ông là Kiểm định viên, chứng chỉ đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Ông đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài, có kinh nghiệm chỉ đạo tự đánh giá và hỗ trợ đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của AUN-QA, HCERES và CTI; kinh nghiệm đánh giá, phân tích và tham gia xếp hạng đại học theo QS (Quacquarelli Symonds)

 

 

PGS. TS NGUYỄN THỊ HÒA

Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải;

Bà Nguyễn Thị Hòa là PGS Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. Sau khi nhận bằng TS năm 2007, vào tháng 6 năm 2010 bà nhận học bổng của tổ chức ĐH khối Pháp ngữ và sang Rumani tiếp tục nghiên cứu khoa học theo chương trình Postoc. Bà Hòa đã và đang tham gia nhiều chương trình tập huấn về Đảm bảo chất lượng đào tạo với vai trò chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên. Bà là đại diện cua Trường Đại học GTVT tham gia các hoạt động ĐBCL của AUN-QA và mạng lưới ĐBCL giáo dục ĐH trong nước. Là một Kiểm định viên, bà đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài, có kinh nghiệm chỉ đạo tự đánh giá và hỗ trợ đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; kinh nghiệm đánh giá, phân tích và tham gia xếp hạng các trường Đại học.