TrainIQA.VN

Quý Trường/Học viện vui lòng làm theo hướng dẫn để đăng ký tập huấn như sau:

Bước 1. Đăng ký trực tuyến, gồm:

- Truy cập Đơn đăng ký để khai thông tin cơ bản         

- Upload các tài liệu trong hồ sơ: (1) Đơn đăng ký (Phụ lục 1- Download mẫu đơn tại đây); (2) Kế hoạch dự án (Phụ lục 2- Download mẫu tại đây); (3) Thư cam kết của lãnh đạo trường (Phụ lục 3- Download mẫu tại đây)

Thời hạn đăng ký ứng tuyển chậm nhất là: 15/11/2018

Bước 2. Hồ sơ đăng ký sẽ được xét duyệt bởi Hội đồng xét duyệt (gồm chuyên gia nước ngoài và trong nước). Ứng viên không nộp đầy đủ các thành phần của hồ sơ sẽ không được xét tuyển.

Bước 3. Học viên đăng ký thành công sẽ nhận được Thư mời học qua email đăng ký (Bản gốc Thư mời sẽ gửi học viên khi học viên tham dự khóa tập huấn).

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo chậm nhất 22/11/2018.

Bước 4. Học viên xác nhận tham dự, gửi giới thiệu tóm tắt về học viên (150 từ), đóng học phí bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp tại địa điểm tập huấn.

Ứng viên được lựa chọn nhưng không đóng học phí sẽ không được tiếp nhận, không bảo lưu kết quả xét tuyển cho khóa sau (gồm cả trường hợp ứng viên được lựa chọn không thể tham dự khóa tập huấn).