Trường Đại học Ngoại thương tăng cường hợp tác phát triểnTrường Đại học Ngoại thương tăng cường hợp tác phát triểnNgày 23/12, tại Trường Đại học Ngoại thương dã diển ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 đối tác. Mô hình hợp tác không chỉ huy động được những nguồn lực mới cho phát triển, mà còn góp phần hoàn thiện chương trình khởi nghiệp quốc gia với sự tham gia chính thức của các trường đại học.

Giáo dục đại học ở Việt Nam đang chuyển từ "tinh hoa" sang  “đại chúng”, từ đại học dành cho số ít sang đại học dành cho số đông. Và quản lý nhà nước trong giáo dục đại học cũng cần thay đổi từ cơ chế kiểm soát sang cơ chế giám sát. VietNamNet có cuộc trao đổi với TS. Phạm Hiệp về những vấn đề nổi bật của giáo dục đại học Việt Nam trong năm 2017 vừa qua.

More Articles ...