Một số giải pháp giúp gắn kết doanh nghiệp (DN) và nhà trường (NT) đã được đưa ra trong buổi tọa đàm “Gắn kết trường đại học với công giới trong đào tạo chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE” diễn ra tại ĐH Kinh tế quốc dân sáng ngày 26/1.

Tuyển sinh đại học năm 2018 hứa hẹn sẽ là một mùa tuyển sinh sôi động, trong đó có một số cơ sở giáo dục đại học đã đưa ra những phương thức tuyển sinh mới, tiệm cận với cách thức tuyển sinh của các trường đại học trên thế giới. 

Tự chủ đại học (ĐH)  đang là vấn đề nóng được sự quan tâm của các nhà trường và xã hội. Thực tế đã minh chứng, GD ĐH muốn hội nhập với khu vực và thế giới chỉ có tự chủ, các trường ĐH sẽ sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, thích ứng nhanh với những yêu cầu mới của xã hội. Đang có nhiều thách thức để giáo dục đại học vươn tầm

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, vấn đề tự chủ trong GDĐH được đề cập đến nhiều hơn thông qua việc xây dựng chính sách và áp dụng thí điểm. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế và chuyên môn của các nền giáo dục có chất lượng cao sẽ giúp thực hiện mô hình tự chủ ĐH diễn ra một cách hiệu quả, bài bản và thể hiện rõ được lợi ích của việc tự chủ ĐH.

More Articles ...