Những ngày gần đây, dư luận cả nước đang rất quan tâm đến dự thảo Luật Giáo dục ĐH hiện đang được Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua vào kỳ họp tới với mong muốn tạo ra được một sự đột phá trong chính sách trao quyền tự chủ cho các trường đại học. Theo dõi góp ý, nhiều đại biểu lo ngại việc dự án còn “né tránh” một số vấn đề cơ bản của giáo dục ĐH nước ta.