Hệ thống khảo sát

Hệ thống khảo sát trực tuyến đã và đang được trường Đại học Ngoại thương áp dụng là hệ thống được viết trên nền web PHP, có tính ứng dụng và hiệu quả khảo sát đạt được cao hơn việc sử dụng điều tra thông thường (sử dụng giấy).

Hệ thống này giúp người thực hiện khảo sát (người trả lời khảo sát) có nhiều thời gian, có cơ hội tìm kiếm thông tin để thực hiện khảo sát, từ đó nâng cao chất lượng khảo sát. Bên cạnh đấy, hệ thống khảo sát còn giúp người nhập liệu, phân tích số liệu giảm thời gian số hóa các bản kết quả điều tra trên giấy, nhằm rút ngắn thời gian tiến hành khảo sát!

Để tham gia khảo sát, vui lòng truy cập http://khaosat.edu.vn/