Quốc tế

Hội nghị thường niên của mạng lưới chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQN) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 7 - 8/3/2014. Hội nghị do Trường Đại học Ngoại thương đăng cai tổ chức.

Thành phần tham dự gồm các thành viên APQN, các trường đại học, tổ chức bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và trên thế giới.

APQN được thành lập tại Hồng Công (Trung Quốc) vào tháng 1/2003, với mục đích hỗ trợ phát triển các đơn vị bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; hỗ trợ hội nhập quốc tế và xu thế giáo dục đại học xuyên quốc gia.

Tính đến ngày 5/9/2013, APQN có hơn 130 thành viên đại diện cho 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là thành viên chính thức, Trường Đại học Ngoại thương cùng 4 trường đại học khác của Việt Nam là thành viên nhà trường.

Năm 2009, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã đăng cai thành công hội nghị thường niên của APQN.

Theo T.H - Báo Thanh tra