Hội nghị thường niên của mạng lưới chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQN) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 7 - 8/3/2014. Hội nghị do Trường Đại học Ngoại thương đăng cai tổ chức.

Ngày 17-19/04/2015, theo lời mời của Mạng lưới chất lượng châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network-APQN), đại diện Trường Đại học Ngoại thương, thành viên của APQN, đã tham dự Hội nghị thường niên APQN 2015 được tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc.