Công tác kiểm định

THÔNG BÁO: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo Cập nhật danh sách 531 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá tính đến ngày 30/09/2015

THÔNG BÁO

Cục KT&KĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo

Danh sách 531 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Danh sách cập nhật đến ngày 30/9/2015)

Danh sách chi tiết xem tại đây.