AACSB International kiểm định các chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh và kế toán ở các trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ trên toàn cầu.

Hiện ở Việt Nam có 04 trường đại học tham gia thành viên: Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Kinh tế và Tài chính TP Hồ Chí Minh.

Page 3 of 3