Kế hoạch năm học

Sáng ngày 11/4/2017, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác cải tiến chất lượng Trường Đại học Ngoại thương” trên cơ sở kết quả đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục k(KĐCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHGQHN).

Sáng ngày 11/4/2017, sau Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Ngoại thương, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác cải tiến chất lượng Trường Đại học Ngoại thương” trên cơ sở kết quả đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục k(KĐCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHGQHN).

Thành phần tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ quản lý các Khoa, Phòng ban, Trưởng các Bộ môn chuyên môn, đại diện Công đoàn, Hội sinh viên, Hội cựu sinh viên của Nhà trường. Hội nghị được diễn ra trong hai phiên.

Tại Phiên 1, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những phát hiện chính của Đoàn Đánh giá ngoài qua đợt khảo sát chính thức và khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN với các chủ đề: (1) Sứ mạng, mục tiêu; (2) Tổ chức và quản lý; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; (3) Chương trình và hoạt động đào tạo; (4) Người học; (5) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; (6) Thư viện, cơ sở vật chất.

 


PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày về Tổ chức và quản lý; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên

 


TS Phạm Thu Hương - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trình bày về chương trình và hoạt động đào tạo

 


ThS Nguyễn Ngọc Lan - Trưởng phòng Công tác chính trị & sinh viên trình bày về vấn đề Người học

 


PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng Quản lý Khoa học trình bày về vấn đề Nghiên cứu Khoa học, Hợp tác Quốc tếThS Hoàng Vũ  - Giám đốc Thư viện trình bày về vấn đề Thư viện

 


 ThS Bùi Ngọc Dũng - Trưởng phòng Quản trị Thiết bị trình bày về vấn đề cơ sở vật chất

 

Trong Phiên 2, dưới sự điều hành của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng các Tổ đã thảo luận, trao đổi và trình bày trước Hội nghị một số giải pháp cơ bản để cải tiến chất lượng nhà trường về các mặt: (1) Chiến lược, tổ chức quản lý và nhân sự; (2) Chương trình, hoạt động đào tạo và người học; (3) Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; (4) Thư viện, cơ sở vật chất. Các Tổ thảo luận, trao đổi rất sôi nổi về những vấn đề còn tồn tại của Nhà trường và đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại, phát huy lợi thế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường, hướng tới tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế trong thời gian tới.


PGS, TS Bùi Anh Tuấn- Hiệu trưởng điều hành Tổ 1 thảo luận, trao đổi về giải pháp cải tiến chất lượng liên quan đến chiến lược, tổ chức quản lý và nhân sựPGS, TS Lê Thị Thu Thủy -  Phó Hiệu trưởng điều hành Tổ 2 thảo luận, trao đổi giải pháp cải tiến chất lượng liên quan đến chương trình, hoạt động đào tạo

 


PGS, TS NguyễnThu Thủy - Phó Hiệu trưởng điều hành Tổ 3 thảo luận, trao đổi giải pháp cải tiến chất lượng liên quan đến Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tếPGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng điều hành Tổ 4 thảo luận, trao đổi giải pháp cải tiến chất lượng liên quan đến Thư viện, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập

 

Bế mạc Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của các Tổ trưởng, PGS, TS  Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết những nội dung cơ bản, trước mắt cần thực hiện trong thời gian tới. Hiệu trưởng cũng kêu gọi tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa của toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường trong việc đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hơn nữa vị thế của Nhà trường trong thời gian tới.