CÁC CHUYÊN MỤC - QUY ĐỊNH CTSV

Grid List

 - Theo kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học dựa trên 61 tiêu chí, chỉ có duy nhất một trường đại học có số lượng tiêu chí “Đạt” cao nhất là 56.

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các Chương trình đào tạo và Cơ sở giáo dục được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/6/2018)

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, đến ngày 30/6/2017 đã có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. Cá biệt có 2 cơ sở giáo dục đại học không hợp tác để thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng.