KHẢO THÍ

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 về công tác đảm bảo chất lượng; Nhằm cải tiến chất lượng, đảm thảo thống nhất hoạt đông thi kết thúc học phần, Nhà trường đã giao Trung tâm Đảm bảo chất lượng dự thảo Quy trình về tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học.

Kính gửi: 

- Cơ sở II tại Tp. HCM
- Cơ sở Quảng Ninh
- Các khoa chuyên môn
- Phòng Quản lý đào tạo
- Phòng Thanh tra

 

Để đảm bảo chất lượng dự thảo văn bản trước khi trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành, Nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức phổ biến, trao đổi, lấy ý kiến góp ý của viên chức đơn vị về dự thảo quy trình nói trên.

Văn bản góp ý kèm Biên bản họp đơn vị xin gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng trước ngày 23/03/2018 (Thứ sáu). Quá thời hạn nên trên, nếu không nhận được văn bản góp ý của đơn vị thì xem như đơn vị đồng ý với toàn văn nội dung dự thảo quy trình.

Trân trọng cảm ơn.

Vui lòng xem chi tiết dự thảo tại đây.