GIỚI THIỆU

Bộ máy nhân sự hiện tại của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và nhiệm vụ của từng thành viên.

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LIÊN HỆ

TS Võ Sỹ Mạnh

Giảng viên Bộ môn Pháp luật Cơ sở, Khoa Luật

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:278)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TS Nguyễn Thế Anh

Giáng viên Bộ môn Quản trị Sản xuất & Tác nghiệp, Khoa QTKD

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

 

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:275)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS Bùi Hồng Nhung

 

 

 

 

Chuyên viên

Phụ trách ISO - Kế hoạch tài chính

 

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS Lê Thị Thúy Hằng

 

 

Chuyên viên

Phụ trách Hành chính - Nhân sự

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS Nguyễn Thị Thùy Dương

 

 

 

 Chuyên viên

Phụ trách Khảo sát - Kiểm định chất lượng

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS Đào Thị Hồng Hạnh

Giảng viên Bộ môn Phát triển kỹ năng, Khoa QTKD

 

 

 

 Chuyên viên

Phụ trách Khảo thí

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS Đoàn Ngọc Ánh

 

 

 

  

 Chuyên viên

Phụ trách ISO - Liên kết đào tạo

 

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

CN Nguyễn Thị Phương

 

 

 

 

 Chuyên viên

Phụ trách Cơ sở dữ liệu - Đo lường

 

 

 

 

Điện thoại: 04 3259 5158 (máy lẻ:276)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.