Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2008 - 2009

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục triển khai cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp; nói không với đào tạo không đạt chuẩn…

Xem chi tiết tại đây