Kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục

Ngày 05 tháng 01 năm 2008, Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học đã được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân. Hội nghị có sự tham gia của 420 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan thông tin, truyền thông...

Xem chi tiết tại đây