Góp ý toàn văn dự thảo Báo cáo Tự đánh giá (lần 2) năm 2013 của Đại học Ngoại thương.

Năm 2013, Nhà trường triển khai tự đánh giá lần 2 chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định tại Thông tư 62/TT-BGDĐT ngày của Bộ GD&ĐT.
Read more...
 

Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN

Để giúp các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường) triển khai kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi tới các trường Hướng dẫn tự đánh giá.

Read more...
 

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 5/9/2008.

 >>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm