Hệ thống khảo sát

Hệ thống khảo sát trực tuyến đã và đang được trường Đại học Ngoại thương áp dụng là hệ thống được viết trên nền web PHP, có tính ứng dụng và hiệu quả khảo sát đạt được cao hơn việc sử dụng điều tra thông thường (sử dụng giấy).

Hệ thống này giúp người thực hiện khảo sát (người trả lời khảo sát) có nhiều thời gian, có cơ hội tìm kiếm thông tin để thực hiện khảo sát, từ đó nâng cao chất lượng khảo sát. Bên cạnh đấy, hệ thống khảo sát còn giúp người nhập liệu, phân tích số liệu giảm thời gian số hóa các bản kết quả điều tra trên giấy, nhằm rút ngắn thời gian tiến hành khảo sát!

images

Trang admin

User:demo Pass: demo

Để có thêm thông tin và sự đánh giá trực quan, vui lòng xem video sau

Một số hình ảnh tham khảo:

kstt3

kstt2

Khóa bồi dưỡng