Hệ thống đăng ký thông tin

Banner-dky-thong-tinSVCQ1Xây dựng Cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, kết nối cựu sinh viên và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên là vấn đề quan trọng không chỉ đối với lãnh đạo của nhà trường mà còn đối với các bộ phân chức năng của nhà trường.

Read more...
 

Kiểm tra đạo văn

Banner-KTRADAOVANTừ tháng 4 năm 2012, Trung tâm Đảm bảo chất lượng trường Đại học Ngoại thương đã áp dụng phương pháp kiểm tra đạo văn bằng phần mềm nhằm phát hiện các trường hợp sao chép tài liệu trên mạng nhưng không trích dẫn của sinh viên.

Read more...
 

Hệ thống khảo sát

dkttthumoi Hệ thống khảo sát trực tuyến đã và đang được trường Đại học Ngoại thương áp dụng là hệ thống được viết trên nền web PHP, có tính ứng dụng và hiệu quả khảo sát đạt được cao hơn việc sử dụng điều tra thông thường (sử dụng giấy).

Read more...
 

Khóa bồi dưỡng