Khảo sát dành cho Nhà Khoa học và Nghiên cứu sinh

Đơn vị cung ứng dịch vụ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

Đối tượng sử dụng dịch vụ

- Các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu sinh
- Các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu

Tiện ích của dịch vụ

- Kết quả trung thực/Chuyên nghiệp/Không mất thời gian
- Tiếp cận mẫu dễ dàng qua hệ thống cộng tác viên của FTU Surveyonline
- Huy động trí tuệ của các chuyên gia FTU Surveyonline và xã hội

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ bao gồm 01 hoặc tất cả các hoạt động sau:
1. Thiết kế và lựa chọn mẫu điều tra
2. Thiết kế công cụ điều tra khảo sát (Bảng hỏi, phiếu phỏng vấn…)
3. Tiến hành điều tra
4. Tổng hợp kết quả điều tra (Excel, SPSS…)
5. Xử lý dữ liệu điều tra (định lượng và định tính)
6. Viết báo cáo kết quả điều tra khảo sát

Đối tượng điều tra khảo sát

Theo yêu cầu của khách hàng.

Công nghệ điều tra khảo sát

- Điều tra trực tuyến: Máy chủ của FTU Surveyonline sẽ cung cấp các mã truy cập (Token) theo danh sách mẫu và tiến hành điều tra tự động. Điều tra viên thúc đẩy quá trình tham gia của đối tượng điều tra.
- Điều tra trực tiếp: Đội ngũ điều tra viên của FTU surveynline có thể thực hiện các hoạt động điều tra trực tiếp tại tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc.

Xử lý dữ liệu

Excel, SPSS, hoặc phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Việt

Khóa bồi dưỡng