Khảo sát các Cơ sở sử dụng lao động

Đơn vị cung ứng dịch vụ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

Nội dung đánh giá

Đánh giá mức độ hài lòng của các Doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động khác đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường.

Đối tượng đánh giá

Các cựu sinh viên đang làm việc tại các Doanh nghiệp, Tổ chức

Tiện ích dịch vụ

Bảo mật thông tin/Kết quả nhanh và chính xác
Đánh giá trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí địa điểm – nhân lực và văn phòng phẩm. Ứng viên có thể làm bài test tại mọi địa điểm.

Công nghệ đánh giá

- Ra đề và chuẩn bị phiếu đánh giá
- Tạo mã truy cập và quản lý truy cập
- Thực hiện đánh giá
- Tổng hợp kết quả

Ngân hàng đề

Đề và phiếu đánh giá do khách hàng cung cấp/Hoặc sử dụng ngân hàng đề của FTU Surveyonline

 

Một số khảo sát tham khảo:

1. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

2. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

Khóa bồi dưỡng