Khảo sát dành cho Nhà Khoa học và Nghiên cứu sinh

Đơn vị cung ứng dịch vụ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

Đối tượng sử dụng dịch vụ

- Các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu sinh
- Các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu

Tiện ích của dịch vụ

- Kết quả trung thực/Chuyên nghiệp/Không mất thời gian
- Tiếp cận mẫu dễ dàng qua hệ thống cộng tác viên của FTU Surveyonline
- Huy động trí tuệ của các chuyên gia FTU Surveyonline và xã hội

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ bao gồm 01 hoặc tất cả các hoạt động sau:
1. Thiết kế và lựa chọn mẫu điều tra
2. Thiết kế công cụ điều tra khảo sát (Bảng hỏi, phiếu phỏng vấn…)
3. Tiến hành điều tra
4. Tổng hợp kết quả điều tra (Excel, SPSS…)
5. Xử lý dữ liệu điều tra (định lượng và định tính)
6. Viết báo cáo kết quả điều tra khảo sát

Đối tượng điều tra khảo sát

Theo yêu cầu của khách hàng.

Công nghệ điều tra khảo sát

- Điều tra trực tuyến: Máy chủ của FTU Surveyonline sẽ cung cấp các mã truy cập (Token) theo danh sách mẫu và tiến hành điều tra tự động. Điều tra viên thúc đẩy quá trình tham gia của đối tượng điều tra.
- Điều tra trực tiếp: Đội ngũ điều tra viên của FTU surveynline có thể thực hiện các hoạt động điều tra trực tiếp tại tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc.

Xử lý dữ liệu

Excel, SPSS, hoặc phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Việt

 

Khảo sát các Cơ sở sử dụng lao động

Đơn vị cung ứng dịch vụ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

Nội dung đánh giá

Đánh giá mức độ hài lòng của các Doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động khác đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường.

Đối tượng đánh giá

Các cựu sinh viên đang làm việc tại các Doanh nghiệp, Tổ chức

Tiện ích dịch vụ

Bảo mật thông tin/Kết quả nhanh và chính xác
Đánh giá trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí địa điểm – nhân lực và văn phòng phẩm. Ứng viên có thể làm bài test tại mọi địa điểm.

Công nghệ đánh giá

- Ra đề và chuẩn bị phiếu đánh giá
- Tạo mã truy cập và quản lý truy cập
- Thực hiện đánh giá
- Tổng hợp kết quả

Ngân hàng đề

Đề và phiếu đánh giá do khách hàng cung cấp/Hoặc sử dụng ngân hàng đề của FTU Surveyonline

 

Một số khảo sát tham khảo:

1. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

2. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN

 

Khảo sát Cán bộ, Giảng viên

Đơn vị cung ứng dịch vụ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

Đối tượng sử dụng dịch vụ

Các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN

Tiện ích của dịch vụ

Cung cấp các thông tin lượng hóa, phục vụ cải tiến chất lượng chính sách, đời sống của cán bộ, giảng viên cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ bao gồm 01 hoặc tất cả các hoạt động sau:
1. Thiết kế phiếu điều tra (FTU Surveyonline xây dựng cho khách hàng)
2. Tiến hành điều tra
3. Xử lý dữ liệu điều tra
4. Viết báo cáo kết quả điều tra khảo sát

Đối tượng điều tra khảo sát

Toàn bộ cán bộ, giảng viên. Đối tượng điều tra phải sử dụng email.

Công nghệ điều tra khảo sát

- Tạo mã truy cập (Token) theo danh sách email của cán bộ, giảng viên (mỗi email chỉ được tối đa 01 mã truy cập).
- Máy chủ của FTU Surveyonline sẽ tự động gửi thư mời tham gia khảo sát đến đối tượng điều tra cho đến khi phiếu điều tra được hoàn thiện.
- Công nghệ cho phép quá trình điều tra được khách quan và bảo mật thông tin, tỷ lệ tham gia cao.

Xử lý dữ liệu

Excel, SPSS, hoặc phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Việt

 

Khảo sát Cựu sinh viên

 

Đơn vị cung ứng dịch vụ

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương

Đối tượng sử dụng dịch vụ

Các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN có nhu cầu nắm bắt thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, và tính phù hợp của chương trình đào tạo so với nhu cầu thực tế.

Tiện ích của dịch vụ

- Giúp nhà trường đánh giá đúng thực trạng sinh viên tốt nghiệp với kết quả khách quan, từ đó có những điều chỉnh hợp lý trong chương trình giảng dạy cũng như cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tiện ích cho Nhà trường với sự hỗ trợ của công nghệ điều tra trực tuyến.

-  Tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện.

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ bao gồm 01 hoặc tất cả các hoạt động sau:
1. Thiết kế phiếu điều tra (Khách hàng cung cấp hoặc FTU Surveyonline xây dựng)
2. Tiến hành điều tra
3. Xử lý dữ liệu điều tra
4. Viết báo cáo kết quả điều tra khảo sát

Đối tượng điều tra khảo sát

Các cựu sinh viên tốt nghiệp do nhà trường chỉ địnhĐối tượng điều tra phải sử dụng email.

Công nghệ điều tra khảo sát

- Máy chủ của FTU Surveyonline sẽ tự động gửi thư mời tham gia khảo sát đến đối tượng điều tra cho đến khi phiếu điều tra được hoàn thiện.
- Công nghệ cho phép quá trình điều tra được khách quan và bảo mật thông tin, tỷ lệ tham gia cao.

Xử lý dữ liệu

Excel, SPSS, hoặc phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Việt


Một số khảo sát tham khảo:

1. PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

2. KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN

3. PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 

Khóa bồi dưỡng