Lịch sử hình thành

cqaftuer-920x354


Trung tâm Đảm bảo Chất lượng (tên tiếng Anh là Center for Quality Assurance) được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-TCHC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng về việc tách, đổi tên Phòng Quản lý dự án và Đảm bảo Chất lượng và thành lập Trung tâm Đảm bảo Chất lượng. Theo Quyết định này, TTĐBCL chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 11 năm 2008.Sau gần 3 năm hoạt động, cho đến nay Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã đạt được những kết quả nhất định như Xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra cho 16 chuyên ngành đào tạo của trường; Tổ chức các buổi tọa đàm, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước; Tổ chức lấy ý kiến khảo sát và thu về được nhiều thông tin phản hồi từ các đối tượng sinh viên, cựu sinh viên, và doanh nghiệp.