Chương trình Hội nghị Quốc tế Mạng lưới Châu Á - Thái Bình Dương năm 2014



Năm 2014, trường Đại học Ngoại thương được chọn là đầu mối tổ chức Hội nghị thường niên của Mạng lưới Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network-APQN). Mạng lưới Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương là mạng lưới được thành lập năm 2003 nhằm hỗ trợ việc đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong khu vực và hỗ trợ hội nhập quốc tế, giáo dục đại học xuyên quốc gia.


Tính đến năm 2013, APQN có hơn 130 thành viên đại diện cho 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị thường niên của APQN là sự kiện quan trọng để thảo luận và thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực.

Tải chương trình hội nghị tại đây!

Khóa bồi dưỡng

Website liên kết