Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học các bang miền Trung, Hoa Kỳ MSCHE-Middle States Commission on Higher Education)

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học các bang miền Trung, Hoa Kỳ MSCHE là một tổ chức tình nguyện, phi chính phủ vì mục địc đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng thông qua kiểm định bằng việc đánh giá ngang hàng.

Read more...
 

Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA)

Tổ chức quốc gia ủng hộ việc tự điều chỉnh chất lượng giáo dục thông qua kiểm định, CHE là một hiệp hội bao gồm 3,000 trường Đại học, Cao đẳng và đã công nhận cho 60 tổ chức kiểm định cấp chương trình và cấp trường.

Read more...
 

Tổ chức đảm bảo Chất lượng giáo dục đại học Quality Assurance Agency (QAA)

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học QAA hoạt động với sứ mệnh “đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng và phát triển chất lượng của nền giáo dục đại học Anh

Read more...
 

Page 4 of 5

Khóa bồi dưỡng