Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực Trung Bắc NCA

Mục đích của hiệp hội là để yêu cầu các thành viên của nó đưa ra các quy trình kiểm định củng cố chất lượng, khuyến khích sự xuất sắc của các trường, cải tiến việc dạy và học. Hiệp hội cũng khuyến khích và ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa các trường, các trường đại học và cao đẳng là thành viên của hiệp hội.

Read more...
 

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực TâyBắc Hoa Kỳ là một tỏ chức độc lập, phi chính phủ được công nhân bởi U.S. Department of Education như một tổ chức khu vực về chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục của các trường đại học tại 7 bang phía Tây Bắc của Hoa Kỳ: Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, and Washington. Nó thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách thiết lập các tiêu chí kiểm định và quy trình đánh giá để xem xét các trường đại học được đánh giá.

>>> View / Download: Click here.

 

Hiệp hội các trường khu vực New England - The New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Hiệp hội các trường hoc và đại học hu vực New England cung cấp dịch vụ kiểm định cho hơn 2000 trường công và trường tư trong 6 bang New England : Connecticut, Main Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont. Tổ chức kiểm định  NEASC được công nhận bởi U.S. Secretary of Education như một tổ chức đáng tin cậy về chất lượng cho các trường đại học nó kiểm định. Tổ chức cũng được công nhận bởi CHE khẳng định các tiêu chuẩn và quy trình của nó phù hợp với chất lượng, cải tiến, và những kỳ vọng mà CHE đã thiết lập.

>>> View / Download: Click here.

 

Page 3 of 5

Khóa bồi dưỡng