ACBSP - Hội đồng kiểm định các trường và các chương trình đào tạo về kinh doanh

ACBSP - Hội đồng kiểm định các trường và các chương trình đào tạo kinh doanh là một tổ chức kiểm định chuyên ngành hàng đầu về hỗ trợ các chương trình giáo dục kinh doanh, có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh.

Read more...
 

Hiệp hội các trường phổ thông và đại học khu vực miền Tây Hoa Kỳ WASC

Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng hu vực phía Tây Hoa Kỳ WASC là một trong 6 tổ chức kiểm định phân vùng tại Hoa Kỳ. Hiệp hội thực hiện kiểm định cho các trường học, các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ.

Read more...
 

Hiệp hội các trường học và các trường đại học khu vực miền Nam Hoa Kỳ SACC

Hiệp hội các trường học và các trường đại học khu vực phía Nam SACC Hoa Kỳ bao gồm 02 tổ chức Ủy ban kiểm định và cải tiến trường học CASI và Ủy ban các trường đại học COC.

>>> View / Download: Click here.

 

Page 2 of 5

Khóa bồi dưỡng