Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực Trung Bắc NCA

Mục đích của hiệp hội là để yêu cầu các thành viên của nó đưa ra các quy trình kiểm định củng cố chất lượng, khuyến khích sự xuất sắc của các trường, cải tiến việc dạy và học. Hiệp hội cũng khuyến khích và ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa các trường, các trường đại học và cao đẳng là thành viên của hiệp hội.

Read more...
 

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực TâyBắc Hoa Kỳ là một tỏ chức độc lập, phi chính phủ được công nhân bởi U.S. Department of Education như một tổ chức khu vực về chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục của các trường đại học tại 7 bang phía Tây Bắc của Hoa Kỳ: Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, and Washington. Nó thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách thiết lập các tiêu chí kiểm định và quy trình đánh giá để xem xét các trường đại học được đánh giá.

>>> View / Download: Click here.

 

Hiệp hội các trường khu vực New England - The New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Hiệp hội các trường hoc và đại học hu vực New England cung cấp dịch vụ kiểm định cho hơn 2000 trường công và trường tư trong 6 bang New England : Connecticut, Main Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont. Tổ chức kiểm định  NEASC được công nhận bởi U.S. Secretary of Education như một tổ chức đáng tin cậy về chất lượng cho các trường đại học nó kiểm định. Tổ chức cũng được công nhận bởi CHE khẳng định các tiêu chuẩn và quy trình của nó phù hợp với chất lượng, cải tiến, và những kỳ vọng mà CHE đã thiết lập.

>>> View / Download: Click here.

 

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học các bang miền Trung, Hoa Kỳ MSCHE-Middle States Commission on Higher Education)

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học các bang miền Trung, Hoa Kỳ MSCHE là một tổ chức tình nguyện, phi chính phủ vì mục địc đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng thông qua kiểm định bằng việc đánh giá ngang hàng.

Read more...
 

Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA)

Tổ chức quốc gia ủng hộ việc tự điều chỉnh chất lượng giáo dục thông qua kiểm định, CHE là một hiệp hội bao gồm 3,000 trường Đại học, Cao đẳng và đã công nhận cho 60 tổ chức kiểm định cấp chương trình và cấp trường.

Read more...
 

Tổ chức đảm bảo Chất lượng giáo dục đại học Quality Assurance Agency (QAA)

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học QAA hoạt động với sứ mệnh “đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng và phát triển chất lượng của nền giáo dục đại học Anh

Read more...
 

Page 2 of 3

Khóa bồi dưỡng