Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE

Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE là từ viết tắt của International Assembly for Collegiate Business Education. IACBE được thành lập vào năm 1997 có trụ sở tại Kansas - Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về công nhận và nâng cao chất lượng trong việc đào tạo ngành kinh doanh bậc đại học và sau đại học, thông qua quá trình kiểm định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành kinh doanh.

IACBE được thành lập với mục đích đáp ứng yêu cầu của các lãnh đạo về giáo dục mong muốn một quá trình kiểm định không đề cập đến các tiêu chí tập trung vào nguồn lực và đầu vào nhưng chú trọng đến sứ mệnh và kết quả đầu ra. Ngày nay, IACBE đã phát triển thành thành một tổ chức kiểm định chuyên nghiệp cho các trường đại học , cao đẳng có mong muốn ngày càng hoàn thiện trong việc dạy và học với hơn 200 thành viên và có 800 chương trình đào tạo đã được kiểm định tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới.
The IACBE accredits business programs that lead to degrees at the associate, bachelor’s, master’s, and doctoral levels in institutions of higher education worldwide that grant bachelor’s and/or graduate degrees. The IACBE does not accredit business programs of institutions of higher education that offer only associate degrees in business.

Hiện ở Việt Nam có thành viên là trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - SIU.

>>> View / Download: Click here.

Khóa bồi dưỡng