Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA)

Tổ chức quốc gia ủng hộ việc tự điều chỉnh chất lượng giáo dục thông qua kiểm định, CHE là một hiệp hội bao gồm 3,000 trường Đại học, Cao đẳng và đã công nhận cho 60 tổ chức kiểm định cấp chương trình và cấp trường.

Read more...
 

Tổ chức đảm bảo Chất lượng giáo dục đại học Quality Assurance Agency (QAA)

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học QAA hoạt động với sứ mệnh “đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng và phát triển chất lượng của nền giáo dục đại học Anh

Read more...
 

Các tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA

 

AUN-QA là chuẩn kiểm định chất lượng dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance) được thông qua từ năm 1998 và được triển khai liên tục năm 1999 đến nay, với khá nhiều hoạt động và thành tựu, trong đó có sự tham gia tích cực của 2 ĐHQG của Việt Nam.

Read more...
 

Page 3 of 3

Khóa bồi dưỡng