INQAAHE Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế INQUAAHE là một hiệp hội thế giới bao gồm hơn 200 tổ chức hoạt động về lý thuyết và thực hành về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Hầu hết các thành viên là các tổ chức đảm bảo chất lượng hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, mặc dù vậy tổ chức INQUAAHE cũng chào đón các tổ chức khác có quan tâm đến vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Read more...
 

Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE

Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE là từ viết tắt của International Assembly for Collegiate Business Education. IACBE được thành lập vào năm 1997 có trụ sở tại Kansas - Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về công nhận và nâng cao chất lượng trong việc đào tạo ngành kinh doanh bậc đại học và sau đại học, thông qua quá trình kiểm định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành kinh doanh.

Read more...
 

AACSB International: (Dành cho khối ngành Kinh tế – Quản trị – Kế toán) Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học

Được thành lập vào năm 1916 bởi một nhóm các trường kinh tế danh tiếng ở Mỹ, AACSB có sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho các ngành quản trị kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, AACSB International có tổng cộng hơn 1320 thành viên trên 70 quốc gia, và là tổ chức kiểm định nghề nghiệp lớn nhất thế giới cho khối ngành doanh thương.

Read more...
 

ACBSP - Hội đồng kiểm định các trường và các chương trình đào tạo về kinh doanh

ACBSP - Hội đồng kiểm định các trường và các chương trình đào tạo kinh doanh là một tổ chức kiểm định chuyên ngành hàng đầu về hỗ trợ các chương trình giáo dục kinh doanh, có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh.

Read more...
 

Hiệp hội các trường phổ thông và đại học khu vực miền Tây Hoa Kỳ WASC

Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng hu vực phía Tây Hoa Kỳ WASC là một trong 6 tổ chức kiểm định phân vùng tại Hoa Kỳ. Hiệp hội thực hiện kiểm định cho các trường học, các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ.

Read more...
 

Page 1 of 3

Khóa bồi dưỡng