INQAAHE Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế INQUAAHE là một hiệp hội thế giới bao gồm hơn 200 tổ chức hoạt động về lý thuyết và thực hành về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Hầu hết các thành viên là các tổ chức đảm bảo chất lượng hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, mặc dù vậy tổ chức INQUAAHE cũng chào đón các tổ chức khác có quan tâm đến vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Read more...
 

Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE

Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE là từ viết tắt của International Assembly for Collegiate Business Education. IACBE được thành lập vào năm 1997 có trụ sở tại Kansas - Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về công nhận và nâng cao chất lượng trong việc đào tạo ngành kinh doanh bậc đại học và sau đại học, thông qua quá trình kiểm định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành kinh doanh.

Read more...
 

AACSB International: (Dành cho khối ngành Kinh tế – Quản trị – Kế toán) Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học

Được thành lập vào năm 1916 bởi một nhóm các trường kinh tế danh tiếng ở Mỹ, AACSB có sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho các ngành quản trị kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, AACSB International có tổng cộng hơn 1320 thành viên trên 70 quốc gia, và là tổ chức kiểm định nghề nghiệp lớn nhất thế giới cho khối ngành doanh thương.

Read more...
 

Page 1 of 5

Khóa bồi dưỡng