Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 5/9/2008.

 >>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm

Khóa bồi dưỡng